ANASAYFA

S.S SUKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ

·       1993 yılında  1500'den fazla ASKİ çalışanlarının bir araya gelmesi ile kurulmuş dev bir birliktelik...

·       Ankara'nın Çayyolu  Bölgesinde Yenimahalle ve Çankaya Belediyeleri sınırları içinde yüzlerce dönüm arazi...

·       Küçük tasarruflarla oluşmuş trilyonlarla ifade edilen bir mali güç...

·       Önce konutun anahtarı...

·       İnşaat maliyeti 50 Trilyon TL. tutarında, piyasa değeri 100 Trilyon TL. tutarında  dev bir proje...

 


Son Haber

SUKENT BANKA IBAN NUMARALARI HALKBANKASI İVEDİK ÇARŞI  IBAN TR:49 0001 2001 5090 0043 0000 17   ŞEKERBANK ULUS IBAN TR: 17 0005 9002 7051 1012 6046 81Y.KREDİ ATA SANAYİ IBAN:TR 69 0006 7010 0000 0067 1515 68YAPIKREDİ KIZILAY IBAN:TR 89 0006 7010 0000 0067 6898 49GARANTİ GOP IBAN: TR 66 0006 2000 3240 0006 2934 07GARANTİ ÜMİTKÖY IBAN TR: 92 0006 2000 4830 0006 2885 55VAKIFBANK ASKİ IBAN TR: 95 0001 5001 5800 7288 9135 61T.C.ZİRAAT HEYKEL IBAN TR :11 0001 0012 3303 8755 8850 01FİNANSBANK NECATİBEY IBAN TR:07 0011 1000 0000 0028 1972 15 

RENK DEĞİŞİMİ

S.S.SUKENT 

KONUT YAPI KOOPERATİFİ

 
Konu :Renk Seçimi                                                                                                          24/02/2020
Saygıdeğer ortaklarımız,
Kooperatifimiz tarafından inşaatı devam eden SUKENT BEYTEPE 770 KONUT PROJESİ hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Sözleşmesi tamamlanan ve sipariş aşamasına gelen aşağıdaki imalat kalemleri ile alakalı siz değerli ortaklarımızdan gelen talepler doğrultusunda renk seçimi yaptırılacaktır. Aşağıdaki ürünlerin örnekleri şantiyemizde yapılmış olup seçim yapmak isteyen ortaklarımız aşağıda belirtilen tarihler arasında şantiyemize gelerek seçim yapabilirler. Seçim yapmak istemeyen veya bu tarihler arasında seçim yapmayan ortaklarımızın imalatları örnek dairedeki ve projedeki mimarın seçimleri doğrultusunda yapılacaktır. Örnek dairemizde yapılmış olan giriş holü  duvar ahşap lambri kaplama ve paravan imalatları opsiyonlu şekilde yapılacaktır. İsteyen ortağımız bedeli karşılığı anlaşma yapılan firmaya yaptırabilecektir.
1) Duvar Kağıdı
2) Parke
3) Giriş holü duvar ahşap lambri kaplama ve paravan
- Şantiyeye Gelme Tarihi       : 24 / 02 / 2020 – 08 / 03 / 2020
- Şantiyeye Gelme Saati         : 10:00 ve 18:00 Saatleri arası
- Şantiye Adresi                     :Beytepe Mah. 54442 sok. No:2 Çankaya /ANKARA
- Konum almak isteyen ortaklar: www.sukentbeytepe.com adresinden iletişim bölümünden alabilirler.
 
 Tüm ortaklarımızın belirtilen günler ve saatler arasında,  belirtilen adreste renk seçimi yapmak  üzere gelmelerini ve mazereti nedeniyle renk seçimine katılamayacak ortağımızın aşağıda bulunan vekalet örneğinde yer alan hususlar dahilinde gerekli şartları taşıyan bir şahısa vekalet vermelerini bilgilerinize arz ve rica ederiz.
 Not: Halkbank İvedik Çarşı Şubesine, tüm Halkbank şubelerinden masrafsız işlem yapılmaktadır.Iban TR49 0001 2001 5090 0043 0000 17 Hesap no:1509-4300017  VEKALETNAMES.S Sukent Konut Yapı Kooperatifinin 24/02/2020 ve 08/03/2020 günlü, renk seçiminde, beni temsilen ……………………………….………………………..…………..'yı vekil tayin ediyorum. VEKALETİ VERENAdı Soyadı,(ünvanı)
 İmza
 
Ortak başka bir ortağa veya birinci dereceden akrabasına(Anne, Baba, Eş ve Çocuklarına) vekalet verebilir.

 

Rasgele Resim

24.OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI
Yazar sukent.org   
Wednesday, 12 July 2017

S.S.SUKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ

 

Değerli Ortağımız;                                                                                             

Kooperatifimizin 24.Olağan Genel Kurulu 08/07/2017 Cumartesi günü Yenimahalle Belediyesi NAZIM HİKMET KÜLTÜR MERKEZİ konferans  salonunda toplanmış  ve 2016 faaliyet dönemi ile önümüzdeki dönem yapılması ön görülen çalışmaların görüşüldüğü Genel Kurulumuzda, görüşülerek karara bağlanan hususlar, genel kurula katılan ortaklarımıza hatırlatmak ve mazereti nedeniyle Genel kurula katılamayan ortaklarımızı bilgilendirmek amacıyla aşağıda özetlenmiştir.

1-  Kooperatif mülkiyetinde yer alan gayrimenkuller üzerinde gerekli olması durumunda kooperatif menfaatleri doğrultusunda nazım imar planı ve her ölçekte imar plan çalışmalarının yapılması ve sonuçlandırılması ile ilgili iş ve işlemlerinin takibi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi kararı alınmıştır.

2-  Kooperatifimiz mülkiyetinde yer alan ve 10.12.2015 tarihli inşaat ruhsatı kapsamında yapımına başlanılan Çankaya ilçesi imarın 29354 ada 1 no’lu parseli üzerinde 770 çok katlı (6 blok) konut projesi ile ilgili, anılan projenin imalatlarına yönelik tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi kararı alınmıştır.

3-  Mülkiyeti, T.C Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünde kayıtla bulunan Ankara ili Çankaya ilçesi Beytepe mahallesi Lodumlu mevkiinde yer alan 564 ve 664 no’lu parsellerle ilgili, 2017 yılında kooperatifimiz lehine sonuçlanan ve kesinleşen yargı kararları kapsamında anılan parsellerin mülkiyetinin kooperatifimiz adına tescili ile mülkiyetlerinin kooperatife alınmasına müteakip parseller üzerinde yapılacak imar plan çalışmalarına yönelik tüm iş ve işlemlerin takibi ve sonuçlandırılması hususunda yönetim kurulunun yetkili kılınması kararı alınmıştır.

4-  Mülkiyeti kooperatifimize ait Çankaya ilçesi imarın 29354 ada 1 no’lu parseli üzerinde yaptırılan 770 çok katlı konut projesi ile ilgili, şerefiye kıymet takdiri ve kura çekimi konusu görüşülerek, karara bağlanmış ve genel kurulun yapıldığı tarih olan 8 Temmuz 2017 cumartesi gününü takip eden bir sonraki gün 9 Temmuz 2017 Pazar günü 770 konutumuzun (A-B-C-D-E-F bloklarda yer alan ve daire numaraları 08/07/2017 tarihli genel kurul tutanağının 13.maddesinde yer alan 52 konut hariç) kura çekim işlemleri noter huzurunda gerçekleştirilmiştir.

5-  24. Olağan Genel kurulumuz gündemi dahilinde görüşülerek karar bağlanan ödemelerle ilgili; bir önceki yılda ödenen cari aidatın 100-TL/Ay olarak aynen ödemesinin devam etmesi ve yapımı devam eden 770 çok katlı (6 blok) konut projesi inşaatı ile ilgili 2018 yılı Haziran ayı sonuna kadar ödenmek üzere aşağıda dökümü yapılan bedellerin ortaklarımızdan tahsili ve ödemelerde gecikme olması durumunda aylık %1,5(birbuçuk) gecikme faizi uygulanması kararı alınmıştır.

TEMMUZ 2017

2.500-TL

OCAK 2018

3.000-TL

AĞUSTOS 2017

2.500-TL

ŞUBAT 2018

3.000-TL

EYLÜL 2017

2.500-TL

MART 2018

3.000-TL

EKİM 2017

2.500-TL

MART 2018 ARA

10.000-TL

EKİM 2017 ARA

7.500-TL

NİSAN 2018

3.000-TL

KASIM 2017

2.500-TL

MAYIS 2018

3.000-TL

ARALIK 2017

2.500-TL

HAZİRAN 2018

3.000-TL

Toplam 50.500-TL inşaat ödemesinin tamamını Ağustos 2017 sonuna kadar ödeyecekler için %8 (4.040-TL) indirim yapılması kararı alınmıştır.

Aşağıda belirtilen banka hesabına herhangi bir Şekerbank Şubesinden  masrafsız yatırabilirsiniz.

(Banka hesap numaramız Şekerbank Ulus Şubesi IBAN TR:17 0005 9002 7051 1012 6046 81)

 

6-Mevcut üyelerimizin uzun süredir aidat ödeyerek yatırım yapıyor olmaları nedeniyle 600 ortağın A Tipi ortak olmasına, Belirlenen şartlarla kaydı yapılacak 170 yeni ortağın ödemelerinin farklı olacağından aşağıdaki şartlarda B ve C Tipi ortak olarak kayıt edilmesine, 

Buna göre; bu Genel Kurul tarihi 08/07/2017 itibariyle 600 ortağımızın A tipi üyelik olarak kabulüne, bundan sonra Kooperatife giriş kaydı yapılacak üyelerin sadece 29354/1 ada parselde olmak kaydıyla, B veya C tipi Üyelik olmasına,   ödeme bedeli ve şekillerinin belirtilerek ortak kaydedilmesine, bu

 

 

 

üyelerin yalnızca kaydı yapılan daireden pay sahibi olmasına ve kooperatifin diğer varlıklarından pay sahibi olmamasına, dairelerini aldıktan sonra üyelikten ayrılmalarına,

B Tipi üyeliklerin 29354/1 parselde olmak kaydıyla, değişken ödemeli üyelik olmasına üyelik giriş aidatının 425.000-TL olmasına, senet vermek kaydıyla ödemelerde 12 aya kadar taksitlendirme yapılmasına, ayrıca sonraki genel kurullarda belirlenen oranlarda A tiplerinin ödeyeceği bütün giderleri (inşaat+aidat+şerefiye vs.) ayrıca ödemelerine,

C Tipi üyeliklerinin 29354/1 parselde olmak kaydıyla, peşin ödemeli üyelik olmasına, daire numarası belirlenmek suretiyle kooperatife üye kaydı yapılmasına, üyelik bedelinin bu koşullara göre belirlenmesine, bu yerlere ait C Tipi üyelik bedelinin dairelerin şerefiyelerini de dikkate alarak asgari 600.000,00 TL olmasına, senet vermek kaydıyla 12 aya kadar taksitlendirme yapılmasına, genel kurullarda belirlenen oranlarda ayrıca cari gider aidatı alınmasına, günün şartlarına göre üyelik bedelinin üst limitinin belirlenmesi, ödeme tarihi ve daire teslim şekillerinin belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine, 

C tipi için belirlenen bu bedellere Alt yapı ve Çevre düzeni bedellerinin de dahil olmasına;

Dairelerin tüm üyelik tiplerine eş zamanda teslim edilmesine,

B ve C tipi üyelikler için üyelik giriş aşamasında bu konuları içerecek şekilde üyelik giriş sözleşmesi yapılması ve üyelerden bu konularda gerekli taahütname alınması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi kararı alınmıştır. Bu karar gereği siz değerli ortaklarımızın kooperatifimize müracaat etmeniz durumunda kura sonucu kooperatif uhdesinde kalan konutlardan ortaklık (B ve C tipi) alabileceğini  bilginize sunarız.

Sonuç itibariyle, yukarıda belirtilen ve Kooperatifimizin 24. Olağan Genel kurulunun gündemi kapsamında görüşülerek karar bağlanan hususlar özet olarak sizlere aktarılmış olup, alınan kararlarla ilgili ek bilgi almak isteyen ortaklarımızın kooperatifimize başvurmaları halinde gerekli bilgiyi alabilecekleri hususunda,

Gereğini bilgilerinize sunar, tüm otaklarımıza sevdikleri ile birlikte, huzurlu bir yaz tatili  geçirmelerini diler saygılar sunarız.

 
VEKALET ÖRNEĞİ
Yazar sukent.org   
Tuesday, 04 July 2017

ÖNEMLİ DUYURU

Değerli Ortağımız, 08.07.2017 Cumartesi günü yapacağımız kooperatifimizin 24. Olağan Genel kurul Gündeminde yer alan şerefiye kıymet takdiri ve kura çekimi ile ilgili hususun Genel kurulumuzca onaylanması durumunda yapımı devam eden 770 çok katlı konutların 09.07.2017 Pazar günü noter huzurunda kura çekim işlemleri yapılacaktır.

Bu nedenle, noterlikten yapılan uyarı gereği genel kurula kendisi katılamayıp vekil göndermek durumunda olan ortaklarımızın kuralarını vekilinin çekebilmesi için aşağıda örneği bulunan vekaleti noterden vermeleri gerekmektedir.

Aksi taktirde, kuranın noter tarafından çekileceğini bilgilerinize önemle sunarız.

S.S SUKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU

 

 

 


VEKALETNAME


 


                Üyesi bulunduğum S.S. Sukent Konut Yapı Kooperatifi' nin Ankara ili, Çankaya İlçesi, Lodumu ( Beytepe Köyü ) Mahahallesinde kain ve tapunun, 29354 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerine, inşaat edilen konutlarla ilgili olarak yapılacak olan Noter huzurundaki kura ya beni temsilen katılmaya, kura çekimine iştirake, kuramı çekmeye, kura tutanaklarını imzaya beni bu hususla ilgili olarak tam yetki ile temsil ve ilzama mezun ve yetkili olmak üzere………….T.C.kimlik numaralı, ………………………………' ı tarafımdan vekil tayin edildi.


 


 


 


VEKALET VEREN               :…………………………………….


 

 

 

 
ÖRNEK DAİRE
Yazar sukent.org   
Wednesday, 28 June 2017

SAYGIDEĞER ORTAKLARIMIZ

 

Kooperatifimize ait, SUKENT BEYTEPE Konut Projemiz  bünyesinde  yapımı planlanan örnek daire çalışmaları tamamlanmış ve görüşlerinize hazır hale getirilmiştir. 6 Blok  770 konut kapasiteli projemizin A- Blok,  2. Kat , 11  No’lu  Bağımsız  bölümünde yer alan ÖRNEK DAİRE 29 Haziran 2017 Perşembe gününden itibaren, hafta sonları da dahil ortaklarımız ve yakınları tarafından ziyaret edilebileceğini ve örnek dairenin bulunduğu bölgede çalışmalarının devam etmesi nedeniyle ziyaretlerin, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası gereği, can güvenliği tedbirlerinin alınması kaydıyla yetkililerin  refakatinde yapılmasının uygun olacağı hususunu önemle hatırlatır, saygılar sunarız.

S.S SUKENT

KONUT YAPI KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU

Son Güncelleme ( Thursday, 29 June 2017 )
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 Sonraki > Sona Git >>

Sonuçlar 13 - 16 Toplam: 29

Anketler

Kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
 

Sitemize Üye İseniz...


Kayıp Parola?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol

Sitemizde...