ANASAYFA

S.S SUKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ

·       1993 yılında  1500'den fazla ASKİ çalışanlarının bir araya gelmesi ile kurulmuş dev bir birliktelik...

·       Ankara'nın Çayyolu  Bölgesinde Yenimahalle ve Çankaya Belediyeleri sınırları içinde yüzlerce dönüm arazi...

·       Küçük tasarruflarla oluşmuş trilyonlarla ifade edilen bir mali güç...

·       Önce konutun anahtarı...

·       İnşaat maliyeti 50 Trilyon TL. tutarında, piyasa değeri 100 Trilyon TL. tutarında  dev bir proje...

 


Son Haber

RENK DEĞİŞİMİ

S.S.SUKENT 

KONUT YAPI KOOPERATİFİ

 
Konu :Renk Seçimi                                                                                                          24/02/2020
Saygıdeğer ortaklarımız,
Kooperatifimiz tarafından inşaatı devam eden SUKENT BEYTEPE 770 KONUT PROJESİ hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Sözleşmesi tamamlanan ve sipariş aşamasına gelen aşağıdaki imalat kalemleri ile alakalı siz değerli ortaklarımızdan gelen talepler doğrultusunda renk seçimi yaptırılacaktır. Aşağıdaki ürünlerin örnekleri şantiyemizde yapılmış olup seçim yapmak isteyen ortaklarımız aşağıda belirtilen tarihler arasında şantiyemize gelerek seçim yapabilirler. Seçim yapmak istemeyen veya bu tarihler arasında seçim yapmayan ortaklarımızın imalatları örnek dairedeki ve projedeki mimarın seçimleri doğrultusunda yapılacaktır. Örnek dairemizde yapılmış olan giriş holü  duvar ahşap lambri kaplama ve paravan imalatları opsiyonlu şekilde yapılacaktır. İsteyen ortağımız bedeli karşılığı anlaşma yapılan firmaya yaptırabilecektir.
1) Duvar Kağıdı
2) Parke
3) Giriş holü duvar ahşap lambri kaplama ve paravan
- Şantiyeye Gelme Tarihi       : 24 / 02 / 2020 – 08 / 03 / 2020
- Şantiyeye Gelme Saati         : 10:00 ve 18:00 Saatleri arası
- Şantiye Adresi                     :Beytepe Mah. 54442 sok. No:2 Çankaya /ANKARA
- Konum almak isteyen ortaklar: www.sukentbeytepe.com adresinden iletişim bölümünden alabilirler.
 
 Tüm ortaklarımızın belirtilen günler ve saatler arasında,  belirtilen adreste renk seçimi yapmak  üzere gelmelerini ve mazereti nedeniyle renk seçimine katılamayacak ortağımızın aşağıda bulunan vekalet örneğinde yer alan hususlar dahilinde gerekli şartları taşıyan bir şahısa vekalet vermelerini bilgilerinize arz ve rica ederiz.
 Not: Halkbank İvedik Çarşı Şubesine, tüm Halkbank şubelerinden masrafsız işlem yapılmaktadır.Iban TR49 0001 2001 5090 0043 0000 17 Hesap no:1509-4300017  VEKALETNAMES.S Sukent Konut Yapı Kooperatifinin 24/02/2020 ve 08/03/2020 günlü, renk seçiminde, beni temsilen ……………………………….………………………..…………..'yı vekil tayin ediyorum. VEKALETİ VERENAdı Soyadı,(ünvanı)
 İmza
 
Ortak başka bir ortağa veya birinci dereceden akrabasına(Anne, Baba, Eş ve Çocuklarına) vekalet verebilir.

 

SUKENT BANKA IBAN NUMARALARI HALKBANKASI İVEDİK ÇARŞI  IBAN TR:49 0001 2001 5090 0043 0000 17   ŞEKERBANK ULUS IBAN TR: 17 0005 9002 7051 1012 6046 81Y.KREDİ ATA SANAYİ IBAN:TR 69 0006 7010 0000 0067 1515 68YAPIKREDİ KIZILAY IBAN:TR 89 0006 7010 0000 0067 6898 49GARANTİ GOP IBAN: TR 66 0006 2000 3240 0006 2934 07GARANTİ ÜMİTKÖY IBAN TR: 92 0006 2000 4830 0006 2885 55VAKIFBANK ASKİ IBAN TR: 95 0001 5001 5800 7288 9135 61T.C.ZİRAAT HEYKEL IBAN TR :11 0001 0012 3303 8755 8850 01FİNANSBANK NECATİBEY IBAN TR:07 0011 1000 0000 0028 1972 15 

Rasgele Resim

GENEL KURUL 2015 HESAP YILI
Yazar sukent.org   
Tuesday, 24 May 2016
S.S.SUKENT
KONUT YAPI KOOPERATİFİ
 
DUYURU:2015/Genel Kurul                           24/05/2016                           
 
Sayın  Ortak ;
Kooperatifimiz, 2015 yılı 23.Olağan Genel Kurulunun  26/06/2016 tarihinde Pazar günü saat 10:00’da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bağdat Caddesi No:50 Yenimahalle /ANKARA adresinde  aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. Tüm ortaklarımızın toplantı tarihinde genel kurulumuza teşriflerini ve mazeretleri nedeni ile genel kurula katılamayacak ortağın, aşağıdaki şartları taşıyan kişiye vekalet vermesini önemle rica ederiz.
                       
GÜNDEM
1.      Yoklama ve Açılış,
2.      Başkanlık Divan Seçimi, Saygı Duruşu,
3.      Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Gider Farkı Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması ve Tartışılması,
4.      Yönetim ve Denetim Kurullarının Ayrı Ayrı İbrası ve Bilanço, Gelir-Gider Fark Cetvellerinin Kabulü,
5.      Kooperatif Mülkiyetinde yer alan arsalarla ilgili olarak;
a.      İmar planları ve plan çalışmaları ile ilgili hususların görüşülmesi,
b.      Yapımı Devam eden konut inşaatları ile ilgili sürecin görüşülmesi,
6.      Yargı süreci devam eden arsalarla ilgili, Arsaların kooperatif mülkiyetine dahil edilmesi ile ilgili çalışmaların görüşülmesi,
7.      Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8.      Ortak Ödenti (Aidat) Miktarlarının ve Gecikme Halinde Uygulanacak Esasların Belirlenmesi,
9.      Yönetim ve Denetim kurullarının ve Üst Birlik Temsilcilerinin asil ve yedek üyelerinin seçimi,
10.  Yönetim ve Denetim Kurullarına Ödenecek Aylık Ücretlerinin Belirlenmesi,
11.  2016 yılı Tahmini Bütçenin Okunması, Tartışılması ve Kabulü,
12.  Dilek ve temenniler,
13.  Kapanış.
 
VEKALETNAME
 
S.S Sukent Konut Yapı Kooperatifinin 26/06/2016 günlü, 2015 yılı olağan genel kurulda, beni temsilen ……………………………….………………………..…………..'yı vekil tayin ediyorum.
 
VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı,(ünvanı)
 İmza
 
 
Bir ortak başka bir ortağa veya birinci dereceden akrabasına(Anne, Baba, Eş ve Çocuklarına) vekalet verebilir. 1 ortak en fazla 1 adet vekaleten oy kullanabilir
Son Güncelleme ( Tuesday, 24 May 2016 )
 
BİLGİLENDİRME DUYURUSU
Yazar sukent.org   
Tuesday, 24 May 2016

Saygıdeğer Ortaklarımız,

            Sizlere gönderilen ve birçok ortağımızın  kafasında soru işaretine neden olan isimsiz bir yazı nedeniyle bu duyuruyu kaleme alma ihtiyacı duyduğumuzu belirtir, gayri resmi dahi olsa, adreslerinize kadar ulaşan ve incelediğimiz kadarıyla genel kurul tutanaklarından ve ilave duyumlarla, yönetim kurulumuzu ve dolayısıyla da kooperatifin geleceğini hedef alan yazıda  Kooperatif yönetim ve denetim kurullarını dışarıda bırakarak, Ankara çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden almış oldukları adres listesine göre yazılan yazının bir örneği yönetim kurulumuzca temin edilmiştir           

            Ortaklarımıza gönderilen   yazı  incelendiğinde, yazıyı kaleme alan heyetin amacının Kooperatif menfaatlerinden ziyade muhalefet yapmak olduğu açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Bilindiği üzere  Ankara’nın en gözde bölgesinde yer alan ve 5 (beş) yıldır maddi ve manevi emek harcadığımız 770 konutluk projemizin planları onanmış ve ruhsatı alınmış ve yapım çalışmaları başlatılmış olmasına rağmen bu kazanımlarımız göz ardı edilmiştir.

             Bu süreç 2011 yılından itibaren tüm genel kurullarımızda anlatılmış, tartışılmış ve çalışmaların tamamı genel kurul kararları dahilinde yapılmıştır. Söz konusu yazıda, Genel kurulların önemsizliğinden bahsedilmekte ve kurmuş oldukları alternatif internet sitesi üzerinden yönetim kuruluna karşı mücadele etmeyi tercih ettiklerini belirtmektedirler. Bu anlayış yani genel kurulu hafife alma anlayışı kendilerine bir fayda sağlamayacağı gibi 23 yıldır bekleyen ASKİ  mensubu otaklarımıza morallerini bozmanın dışında bir yararı dokunmayacağı aşikardır.

            Değerli ortaklarımız, sizlerin de taktir edeceği üzere yapıcı ve üretici muhalefetler her ortamda yararlı olacaktır. Kişileri hedef alan ve sürekli olumsuzluklardan yola çıkan, olumlu ve yararlı işlerin görmezden  gelindiği    muhalefetin ise  yarardan çok zarar vereceği bilinen bir gerçektir.

            Sonuç itibariyle, ortaklarımıza gönderilen  yazıda bahsedilen, hususların bir bölümü geçmiş genel kurul kararlarından alınmış ve genel kurulun oy birliği ile kabul etmiş olduğu konulardır. Bu konular dahi kendi yorumları ile ortaklarımıza farklı yansıtılmıştır. Plan değişikliği için Danışman firma ile yapılan sözleşme, 564-664 sayılı parsellerle ilgili yapılan sözleşme de dahil firmanın sorululuğunda yapılması gereken edimlere karşılık, kooperatifimizin vermeyi taahhüt etmiş olduğu parseller ve edimlerin tamamı 2012-2013-2014-2015 yıllarında yapılan genel kurullarımızda okunmuş, genel kurula katılan ortaklarımızla birlikte değerlendirilmiş ve genel kurulun kabul etmesi neticesinde, yönetim kurulu gerekli çalışmaları takip etmiştir. Yapılan konutların maliyetleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler de kafaları karıştırma üzerine kurgulanmıştır. Çünkü henüz netleşmiş ve ortaklara sunulmuş bir maliyet tablosu bulunmamaktadır. Maliyet çalışmalarında ilkemiz, bölgenin koşullarına uygun  ekonomik ve kaliteli inşaat yapmak üzerine planlanmıştır. Bu yolda devam edilmektedir. İnşaatın yapımı ile ilgili, firması bulunan veya bu konuda yardım etmek isteyen ortaklarımızın  önerilerine açık olduğumuzu da  belirtmek isteriz.

            Maliyet çalışmalarımızda,  imalatların büyük bölümü ile ilgili bedel tespitleri yapılmış ve eksik olan mahal listesinin belirlenmesi ile maliyet çalışmaları da  tamamlanmış olacaktır. Aynı zamanda 2016 yılında yapılacak genel kurul huzurunda  konusunda uzman firmalardan toplanan fiyat teklifleri   ile alternatifli   olarak hazırlanmış maliyet ön çalışmaları genel kurulumuzun görüşlerine sunulacaktır.    

            Sonuç itibariyle, yönetim kurulumuz sizlerin vermiş olduğu yetki ve sorumluluk anlayışı ile kooperatifin ve ortaklarımızın menfaatlerini ön planda tutarak çalışmalarını sürdürmektedir. Buna rağmen, gayri resmi bile olsa sizlere intikal eden kooperatifimizle ilgili açıklanması gereken her türlü hususu yanıtlamayı görev sayıyor ve bu konuda yapmış olduğumuz hazırlıklarımız kapsamında 26 Haziran 2016 tarihli Genel kurulumuzda gerekli açıklamaların huzurlarınızda yapılacağını ve ortaklarımızın zaman dilimi gözetmeden, her aşamada yönetim kurumuzdan gerekli bilgileri temin edebileceklerini 23 yıl süreyle maddi ve manevi emek harcayarak meydana getirmiş olduğumuz Çankaya beytepe mahallesi lodumlu mevkiinde yer alan 770 konut kapasiteli (6 blok) projemizin 05.06.2016 Pazar günü saat 14:00 da yapılacak olan temel atma töreninde, 23 yıllık özlemimizi gidermek adına tüm sukent ortaklarımızı yanımızda görmek istediğimizi belirtir saygılar sunarız.  

S.S.SUKENT KONUT YAPI KOOPERAİTFİ YÖNETİM KURULU
Son Güncelleme ( Tuesday, 24 May 2016 )
 
770 KONUT İNŞAATI
Yazar sukent.org   
Wednesday, 09 March 2016

DEĞERLİ ORTAKLARIMIZ!

Kooperatifimize ait Çankaya İlçesi Beytepe Mahallesi Lodumlu mevkiinde yer alan arsalarımızla ilgili plan ve proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Kooperatifimize kayıtlı ortaklarımızın tamamını kapsayan konut projesine ait inşaat yapım ruhsatı 10/12/2015 tarihinde Çankaya Belediyesinden alınmıştır.

770 konut kapasiteli ve 6 Blok’dan oluşan konut projemiz kazı ve temel imalatları için çalışmalara 15/12/2015 tarihinde  başlanılmıştır.

Konut projesi ve inşaat çalışmaları ile ilgili bilgi almak veya proje mahallini görmek isteyen ortaklarımızın kooperatifimizin bürosu ile iletişim kurmaları durumunda gerekli bilgilendirmenin yapılacağını bilgilerinize sunar, konut projemizin tüm ortaklarımıza ve Sukent ailesine  hayırlı olmasını dileriz.

S.S.SUKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU

 

 

 Not: İnşaat Resimlerine Konut Resimleri Bölümünden Bakabilirsiniz

Son Güncelleme ( Wednesday, 09 March 2016 )
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 Sonraki > Sona Git >>

Sonuçlar 21 - 24 Toplam: 30

Anketler

Kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
 

Sitemize Üye İseniz...


Kayıp Parola?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol

Sitemizde...