ANASAYFA

S.S SUKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ

·       1993 yılında  1500'den fazla ASKİ çalışanlarının bir araya gelmesi ile kurulmuş dev bir birliktelik...

·       Ankara'nın Çayyolu  Bölgesinde Yenimahalle ve Çankaya Belediyeleri sınırları içinde yüzlerce dönüm arazi...

·       Küçük tasarruflarla oluşmuş trilyonlarla ifade edilen bir mali güç...

·       Önce konutun anahtarı...

·       İnşaat maliyeti 50 Trilyon TL. tutarında, piyasa değeri 100 Trilyon TL. tutarında  dev bir proje...

 


Son Haber

RENK DEĞİŞİMİ

S.S.SUKENT 

KONUT YAPI KOOPERATİFİ

 
Konu :Renk Seçimi                                                                                                          24/02/2020
Saygıdeğer ortaklarımız,
Kooperatifimiz tarafından inşaatı devam eden SUKENT BEYTEPE 770 KONUT PROJESİ hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Sözleşmesi tamamlanan ve sipariş aşamasına gelen aşağıdaki imalat kalemleri ile alakalı siz değerli ortaklarımızdan gelen talepler doğrultusunda renk seçimi yaptırılacaktır. Aşağıdaki ürünlerin örnekleri şantiyemizde yapılmış olup seçim yapmak isteyen ortaklarımız aşağıda belirtilen tarihler arasında şantiyemize gelerek seçim yapabilirler. Seçim yapmak istemeyen veya bu tarihler arasında seçim yapmayan ortaklarımızın imalatları örnek dairedeki ve projedeki mimarın seçimleri doğrultusunda yapılacaktır. Örnek dairemizde yapılmış olan giriş holü  duvar ahşap lambri kaplama ve paravan imalatları opsiyonlu şekilde yapılacaktır. İsteyen ortağımız bedeli karşılığı anlaşma yapılan firmaya yaptırabilecektir.
1) Duvar Kağıdı
2) Parke
3) Giriş holü duvar ahşap lambri kaplama ve paravan
- Şantiyeye Gelme Tarihi       : 24 / 02 / 2020 – 08 / 03 / 2020
- Şantiyeye Gelme Saati         : 10:00 ve 18:00 Saatleri arası
- Şantiye Adresi                     :Beytepe Mah. 54442 sok. No:2 Çankaya /ANKARA
- Konum almak isteyen ortaklar: www.sukentbeytepe.com adresinden iletişim bölümünden alabilirler.
 
 Tüm ortaklarımızın belirtilen günler ve saatler arasında,  belirtilen adreste renk seçimi yapmak  üzere gelmelerini ve mazereti nedeniyle renk seçimine katılamayacak ortağımızın aşağıda bulunan vekalet örneğinde yer alan hususlar dahilinde gerekli şartları taşıyan bir şahısa vekalet vermelerini bilgilerinize arz ve rica ederiz.
 Not: Halkbank İvedik Çarşı Şubesine, tüm Halkbank şubelerinden masrafsız işlem yapılmaktadır.Iban TR49 0001 2001 5090 0043 0000 17 Hesap no:1509-4300017  VEKALETNAMES.S Sukent Konut Yapı Kooperatifinin 24/02/2020 ve 08/03/2020 günlü, renk seçiminde, beni temsilen ……………………………….………………………..…………..'yı vekil tayin ediyorum. VEKALETİ VERENAdı Soyadı,(ünvanı)
 İmza
 
Ortak başka bir ortağa veya birinci dereceden akrabasına(Anne, Baba, Eş ve Çocuklarına) vekalet verebilir.

 

SUKENT BANKA IBAN NUMARALARI HALKBANKASI İVEDİK ÇARŞI  IBAN TR:49 0001 2001 5090 0043 0000 17   ŞEKERBANK ULUS IBAN TR: 17 0005 9002 7051 1012 6046 81Y.KREDİ ATA SANAYİ IBAN:TR 69 0006 7010 0000 0067 1515 68YAPIKREDİ KIZILAY IBAN:TR 89 0006 7010 0000 0067 6898 49GARANTİ GOP IBAN: TR 66 0006 2000 3240 0006 2934 07GARANTİ ÜMİTKÖY IBAN TR: 92 0006 2000 4830 0006 2885 55VAKIFBANK ASKİ IBAN TR: 95 0001 5001 5800 7288 9135 61T.C.ZİRAAT HEYKEL IBAN TR :11 0001 0012 3303 8755 8850 01FİNANSBANK NECATİBEY IBAN TR:07 0011 1000 0000 0028 1972 15 

Rasgele Resim

ÖNEMLİ DUYURU
Yazar sukent.org   
Monday, 20 May 2019
ÖNEMLİ DUYURU!
 Değerli ortağımız
16.06.2019 Pazar günü saat 14:00’da kooperatifimize ait “SUKENT BEYTEPE KONUT PROJESİ” inşaat şantiyesinde ortaklarımız için TANITIM ve BİLGİLENDİRME toplantısı yapılacaktır.
Bu nedenle, aynı gün saat 12:00’dan başlamak üzere, ÇAYYOLU KORU METROSU son durağından ŞANTİYE alanına servis araçları görevlendirilecektir.
Ortaklarımıza önemle duyurulur.
S.S SUKENT KONUT YAPI KOOP.
YÖNETİM KURULU

 
26.OLAĞAN GENEL KURUL
Yazar sukent.org   
Monday, 20 May 2019

S.S.SUKENT

KONUT YAPI KOOPERATİFİ

DUYURU:2018/Genel Kurul

                                                                                    21/05/2019 

Sayın  Ortağımız ;

Kooperatifimiz, 2018 yılı 26.Olağan Genel Kurulu 30/06/2019 Pazar günü saat 10:00’da NAZIM HİKMET KONGRE VE SANAT MERKEZİ Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bağdat cad. No:50 Yenimahalle /ANKARA adresinde, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.  

Bu bağlamda, tüm ortaklarımızın anılan gün ve saatte ve belirtilen adreste Genel Kurulu gerçekleştirmek üzere teşrif etmelerini ve mazereti nedeniyle genel kurula katılamayacak ortağımızın aşağıda bulunan vekalet örneğinde yer alan hususlar dahilinde gerekli şartları taşıyan bir şahısa vekalet vermelerini bilgilerinize arz ve rica ederiz. 

GÜNDEM

1. Yoklama ve Açılış,

2. Başkanlık Divan Seçimi, Saygı Duruşu ve istiklal marşının okunması,

3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Gider Farkı Hesaplarının Okunması ve Tartışılması,

4. Bilanço ve Gelir-Gider Fark hesaplarının ayrı ayrı kabulü, yönetim kurulu ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası, 

5. Ortak sayısı 500’ün üzerinde olan kooperatiflerde seçimlerin gizli oy açık tasnif esasına göre yapılmasını öngören kanun hükmü gereği, oyların tasnifi ve sonuçlandırılması için ortaklar arasından 3(üç) kişiden oluşan tasnif heyetinin belirlenmesi, 

6. Yönetim ve Denetim kurullarının ve Üst Birlik Temsilcilerinin asil ve yedek üyelerinin seçimi, 

7. Kooperatife peşin ve sabit ödemeli ortak alımlarında tahsil edilecek bedele ilişkin peşin ve sabit ödeme şartlarının belirlenmesi, peşin ödemeli ortak olacaklardan konutların finansmanı için başkaca ödeme alınmaması, çevre düzenleme ve alt yapı giderleri, normal ödemeli ortak alımlarında ise ana sözleşmenin 11.maddesi gereği diğer ortakların o ana kadar ödedikleri meblağa ilaveten alınacak farkın belirlenmesi, 

8. Anasözleşmenin 44. Maddesi kapsamında yönetim kuruluna verilecek yetkilerin görüşülerek karara bağlanması, 

9. Gayrimenkul alım ve satımında uygulanacak azami ve asgari bedellerin görüşülerek karara bağlanması,

10. Kooperatife ait konut inşaatlarının yapımında uygulanacak yöntemin görüşülmesi ve karara bağlanması,  

11. Ortak Aidatlarının ve Gecikme Halinde Uygulanacak Esasların karara bağlanması,

12. a) Şerefiye listelerinin görüşülerek karara bağlanması,

b) Şerefiye ödeme programının görüşülmesi ve karara bağlanması,

13. Yönetim ve Denetim Kuruluna ödenecek ücretlerinin belirlenmesi,

14. Tahmini Bütçenin görüşülmesi, Tartışılması ve Kabulü,

15. Dilek ve temenniler,

16. Kapanış.VEKALETNAME


S.S Sukent Konut Yapı Kooperatifinin 30/06/2019 günlü, 2018 yılı olağan genel kurulda, beni temsilen ……………………………….………………………..…………..'yı vekil tayin ediyorum. 


VEKALETİ VEREN 

Adı Soyadı,(ünvanı) 

 İmza


Bir ortak başka bir ortağa veya birinci dereceden akrabasına(Anne, Baba, Eş ve Çocuklarına) vekalet verebilir. 1 ortak en fazla 1 adet vekaleten oy kullanabilir


 
BİLGİLENDİRME
Yazar sukent.org   
Monday, 28 January 2019

S.S.SUKENT

KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Konu :Bilgilendirme

                                                                                                                                                          28/01/2019

Değerli Ortağımız;

            Kooperatifimiz Genel kurullarında gündemden düşmeyen ve kooperatif çalışmaları ile ilgili gelecek planlamasına olumsuz etki eden imar planlarımıza karşı açılan iptal davaları konusunda önemli bir gelişme yaşanmış ve söz konusu gelişmenin siz değerli ortaklarımızla paylaşılması gerektiği, yönetim kurulumuzca uygun görülerek, kooperatifimiz için hayati önem taşıyan bu gelişmeyle beraber kooperatif çalışmalarındaki son durum üç ana başlık altında aşağıda sunulmuştur.

I-    Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Çalışmaları: (Plan değişikliği)  

Kooperatif mülkiyetinde yer alan arsaların, ortaklarımıza konut yapmaya yeterli olmaması nedeniyle başlatılan plan değişikliği  çalışmalarının yargı kararları ile zaman zaman kesintiye uğradığı ve Kooperatifimizin 03/04/2011 günlü Olağanüstü Genel kurulunda görüşülerek karara bağlanan hususlar çerçevesinde başlatılan ve bu tarihten itibaren her aşaması idari yargıya taşınan plan çalışmalarının, idari yargıdan  çıkan yürütmenin durdurulması veya iptal kararları nedeniyle kooperatif Genel Kurul gündemlerinin ayrılmaz bir parçası haline geldiği bilinmektedir.

Bu bağlamda, Yönetim kurulumuz hukukçularımız ile birlikte dava sürecini hiçbir detayı atlamadan takip etmiş ve haklılığımızın vermiş olduğu azimle sürdürülen çalışmalar neticesinde, T.C DANIŞTAY 6.DAİRE BAŞKALNIĞI’nın  02/07/2018 tarih 2016/10899 Esas 2018/6377 no’lu kararı ile temyiz aşaması kooperatif lehine sonuçlanmıştır.

Yüksek Mahkemenin bu kararı ; S.S SUKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ’ne kayıtlı tüm ortaklarımızı ev sahibi yapacak (SUKENT BEYTEPE) konut projesinin yer aldığı, Ankara ili Çankaya ilçesi Beytepe Mahallesi Lodumlu Mevkii imarın 29354 ada 1 no’lu parseline ilişkin imar planları ile ilgili yasal engelleri ortadan kaldırmıştır. Bilgilerinize ve takdirlerinize sunulur.

II-  564-664 nolu parsellere ilişkin bilgi notu:

Söz konusu parsellerin bedel tespitine yönelik çalışmalar halen devam etmektedir. Bu nedenle mülkiyeti halen Milli Emlak Genel Müdürlüğü adına kayıtlıdır. 30.06.2018 günlü 25. Genel Kurulumuzda açıklanan ve faaliyet kitapçığında da yer alan, Milli Emlak tarafından hazırlanarak Kooperatifimize gönderilen faiş bedeller, bilindiği gibi idare mahkemesince iptal edilmiştir. Yönetim Kurulumuz bu aşamada yapmış olduğu değerlendirme sonucunda, parsellerin bedel tespitlerinin kesinleşen yargı kararları gereği, iptal işlemi ortadan kalkan ve geçerli hale gelen Arsa Ofisi ihalesinde belirtilen bedel üzerinden, davanın sonuçlandığı tarih itibariyle güncellenmesi talebiyle konuyu bir üst mahkemeye taşımış ve arsa sahibi ve davalı sıfatıyla Milli Emlak Genel Müdürlüğü de aynı konuda temyiz başvurusunda bulunmuştur. Dava temyiz aşamasında olup, Yönetim Kurulumuz ve Hukukçularımız takip etmektedir.Parsellerle ilgili, mülkiyet aşamasına gelinmesi halinde konunun Genel Kurulumuza getirileceğini bilgilerinize sunarız

III- 770 Çok Katlı (6 –Blok ) Konut Projesi Yapım Çalışmaları:

1-    Betonarme İmalatları, Konut projemizde yer alan 242.000 m2 inşaat alanına sahip A,B,C,D,E, F bloklarının betonarme imalatlarının tamamı bitirilmiştir. Ayrıca betonarme çevre duvarının 450 metrelik kısmı tamamlanmıştır. Çevre duvarının kalan kısmı, Giriş Kapısı Güvenlik Binası, Sosyal Tesis Binası ile Çevre düzenlemesi ve peyzaj kapsamında yer alan imalatlar iş programına paralel bir şekilde devam etmektedir. Kalan betonarme imalatları için gerekli olan beton ve demir malzeme bağlantısı firmalarla yapılmıştır.

2-    Duvar İmalatları,  A, B, C, D, E, F Bloklarından oluşan projemizin bims blok duvar imalatlarında, tüm blokların konutlarının yer aldığı katlardaki duvar imalatları tamamlanmış olup zemin ve bodrum katlardaki duvar imalatlarına devam edilmektedir. İhtiyaç olan bütün bims blok malzemeleri şantiyemize getirilmiştir.

3-    İnce İnşaat İşleri, Konut projemizde yer alan dairelerinin 450 adedinin alçı sıva imalatları, alçıpan asma tavan imalatları, kaba sıva imalatları, gömme kapı mekanizma montajları tamamlanmıştır. Ayrıca 120 adet kat asansör holü alçı sıva imalatları, 74 adet asansör holünün alçıpan asma tavan imalatları, 25 adet kat asansör holü alçıpan asma tavan karkas imalatları tamamlanmıştır. Konut projemizde kullanılacak 46,000 m2 Porselen Seramik şantiyemize getirilmiştir. Kalan seramik malzemesi iş programına paralel bir şekilde getirilecektir.

4-    Mekanik Tesisat İmalatları,  Konut projemizde yer alan dairelerin 500 adedinin mekanik tesisat imalatları PPRC tesisatı, PVC tesisatı, gömme rezervuarlar ve ankastre duş bataryası, daire içi yangın spring tesisatı tamamlanmıştır. Ayrıca beş blok atık su, yağmur suyu ve sıhhi tesisat kolon boru imalatları, 110 kat asansör holü yangın spring ve yangın dolabı tesisatı, mutfak davlumbaz baca imalatları, basınçlandırma ve duman tahliye kanal imalatları, motorlu duman damper montajları tamamlanmıştır. Mekanik tesisat kalan imalatları iş programımıza ve nakit akışımıza paralel devam etmektedir.

5-    Elektrik Tesisat İmalatları, Konut projemizde yer alan dairelerin 660 adedinde elektrik tesisatı anahtar priz kasa ve kablo montajları, aydınlatma kablo montajları, zayıf akım TV, telefon ve yangın algılama kablo çekilmesi, daire pano kasa montajları ve kablo testleri tamamlanmıştır. Ayrıca 165 kat asansör holü elektrik tesisatı anahtar

 

priz kasa ve kablo montajları, aydınlatma kablo montajları, zayıf akım TV, telefon ve yangın algılama kablo çekilmesi ve kablo testleri tamamlanmıştır. Konut bloklarımızda bulunan 24 adet asansörün anahtar teslimi sözleşmesi bir dünya markası olan SCHINDLER firması ile yapılmıştır. Şantiye kuyu ölçüleri alınarak imalat siparişleri verilmiştir. Asansör üniteleri montajları iş programımıza paralel şekilde devam edecektir.     

6-    Alüminyum Doğrama ve Cam İşleri, Konut Bloklarımızdan A Blok ve B Blok alüminyum doğrama atölye imalatları tamamlanmış ve şantiyeye sevki bitirilmiştir. A Blok giydirme cephe ve cam montajları %75 oranında tamamlanmıştır. A Blok körkasa imalatları tamamlanmıştır. A Blok doğrama montajı %50 oranında tamamlanmıştır. A Blok denizlik montajı %75 oranında tamamlanmıştır. B Blok körkasa imalatları %75 oranında tamamlanmıştır. B Blok giydirme cephe montajı %50 oranında tamamlanmıştır. Şantiyemize bu imalatlarla alakalı alüminyum ve cam malzemeleri sevkiyatı devam etmektedir. Bu imalatların montajı için 4 adet cephe platformu montajı yapılmıştır.

7-    Cephe Seramik Mekanik Kaplama İşleri, Konut Bloklarımızdan A Blok Cephe Seramik karkas montajı %80 oranında tamamlanmıştır. Cephe Seramik montajı %40 oranında tamamlanmıştır. Cephe imalatlarında kullanılmak üzere 23.000 m2 seramik malzemesi şantiye getirilmiştir. Diğer blokların imalatlarına iş programımıza paralel bir şekilde devam edilecektir. Bu imalatların montajı için 4 adet cephe platformu montajı yapılmıştır.

8-    Mantolama İmalatları, Konut Bloklarımızdan A Blok mantolama imalatları %80 oranında tamamlanmıştır. A Blok mineral kaplama imalatları %80 oranında tamamlanmıştır. B Blok mantolama imalatları %40 oranında tamamlanmıştır. B Blok mineral kaplama imalatları %40 oranında tamamlanmıştır. Bu imalatların montajı için 4 adet cephe platformu montajı yapılmıştır.

9-    İmalatların Genel Durumu 8 madde halinde yukarıda özetlenmiş olup, belirtilen imalatlarla eş zamanlı olarak kazı ve geri dolgu, izolasyon imalatları, İş Güvenliği hizmetlerine devam edilmektedir.

       Sonuç itibariyle, yukarıda özetlenen hususlar dahilinde konut inşaatımızla ilgili yasal bir engelin kalmadığını ve Konut Projesinde yer alan imalatlarla ilgili  genel kurul kararları ve iş programına uygun bir şekilde yapım çalışmalarına devam edildiğini ve Bedel tespiti ve mülkiyetinin alınması süreci devam eden 564-664 no’lu parseller konusunda ise temyiz mahkemesinden çıkacak kararın beklendiğini ve kararın çıkması aşamasında genel kurulumuza arz edileceğini bilgilerinize sunar. Bu vesileyle tüm ortaklarımıza sağlıklı ve huzurlu bir yaşam dileriz.

Not: Faaliyetlerle ilgili detaylı açıklama genel kurul huzurunda yapılacak olup, konut inşaatına ilişken son duruma www.sukentbeytepe.com adresinden ulaşılabileceğini bilgilerinize sunarız.

Son Güncelleme ( Wednesday, 24 April 2019 )
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 Sonraki > Sona Git >>

Sonuçlar 9 - 12 Toplam: 30

Anketler

Kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
 

Sitemize Üye İseniz...


Kayıp Parola?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol

Sitemizde...

Şuanda 2 misafir bağlı